:
OBJEKTIF


Di antara objektif penubuhan Ma’had Tahfiz Al Quran Darul Muthiah adalah:


a. Membasmi buta al-Quran di kalangan kanak-kanak sebelum baligh.

b. Melahirkan pelajar yang dapat menamatkan hafazan dalam tempoh 3 tahun.

c. Untuk menjadikan para huffaz yang serba boleh.

d. Menghidupkan peluang dan harapan untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi di dalam dan luar negara.