:
MATLAMAT PENUBUHAN


a) Sebagai tuntutan Fardhu Kifayah, melahirkan seramai huffaz dan penghafaz Al-Quran yang mahir, berwibawa serta beramal dengan isi al- Quran.

b) Melahirkan generasi huffaz yang memimpin dan bertanggungjawab dalam semua aspek dan boleh berdikari serta tabah dalam menghadapi urusan dunia moden.

c) Melahirkan generasi seimbang dari segi mental, fizikal dan rohani.

d) Ke arah pembentukan generasi al-Quran yang berakhlak dan syumul.

e) Menyedia dan memberi peluang pengajian alternatif kepada salah satu aliran dalam sistem pendidikan.